Tuyển dụng kết quả tiếp tục trong đánh

Discussion in 'Kiến thức - Kỹ năng - Các khóa học' started by hnamda01, 29/10/15.

 1. hnamda01
  Offline

  hnamda01 Member

  Bài viết:
  552
  "Thích" đã nhận:
  0
  Đối khóa học đấu thầu và quản lý dự án tịnh vô học tiếp chuyện thầu: Cá nhân túc trực nối tham gia hoạt cồn nối thầu cần phải nhiều làm chứng chỉ đào tạo, bồi bổ nghiệp vụ phăng tiếp chuyện thầu (danh thiếp Chuyên viên cai quản lý tham dự án, thành viên băng Chuyên gia tiếp tục thầu hạng chủ đầu tư; người ký tờ trình, giám định, ký phê duyệt Các ít, quyết toan duyệt y xâu sơ mời thầu, hầu hạ sơ yêu cầu, quyết định chỉ định thầu, kết quả tiếp thầu,… trong suốt đánh tác mua mua quán hóa, mướn tham vấn xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây gắn tiến đánh trình). chứng chỉ hành nghề đấu thầu
  siêng đề 1: Những quy định chung;
  chăm đề 2: Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu Chuyên nghiệp;
  Chuyên đề 3: Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu;
  chăm đề 4: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Xét duyệt trúng thầu;
  Chuyên đề 5: mua sắm tập trung, chuốc sắm thường xuyên, sắm thuốc, vật tư nó tế; Cung cấp sản phẩm, dịch vụ làm;
  siêng đề 6: Lựa chọn nhà đầu tư;
  Chuyên đề 7: Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sang mạng;
  siêng đề 8: Hợp đồng;
  Chuyên đề 9: Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
  siêng đề 10: Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;
  Chuyên đề 11: Hành vi bị cấm và xử lý vi phạm về đấu thầu;
  siêng đề 12: Giải quyết kiến nghị và chiếm chấp trong đấu thầu; chỉ huy trưởng công trình xây dựng
   

Chia sẻ trang này