Trophies Awarded to z3nguyenphong

 1. 10
  Awarded: 7/3/16

  Không thẻ dừng!

  Bạn đã viết 100 bài. Hy vọng bạn chỉ mất hơn một ngày để làm vậy ^^ !

 2. 5
  Awarded: 2/11/15

  Hãy quay lại thường xuyên

  Đã viết 30 bài. Nhất định là bạn đã thích diễn đàn rồi!

 3. 1
  Awarded: 4/10/15

  Bài viết đầu tiên

  Hãy viết một bài ở bất cứ mục nào trong diễn đàn để nhận danh hiệu này.