Trophies Awarded to vattugiatot1

 1. 5
  Awarded: 6/5/15

  Hãy quay lại thường xuyên

  Đã viết 30 bài. Nhất định là bạn đã thích diễn đàn rồi!

 2. 1
  Awarded: 17/3/15

  Bài viết đầu tiên

  Hãy viết một bài ở bất cứ mục nào trong diễn đàn để nhận danh hiệu này.